Seks (en sensualiteit), welke rol geef jij en je eventuele partner(s) die? Staat seks in het middelpunt of is het een van de vele bezigheden in het leven?

Je zou het kunnen vergelijken met werk: Werk je om te leven of leef je om te werken?

En je zou het kunnen vergelijken met eten: Eet je om te leven of leef je om te eten?

Het belang dat er gehecht wordt aan seks, inclusief de seksuele opvattingen en beleving, bepaalt voor een groot gedeelte de levensstijl. Daarover meer in de artikelen hieronder.